تحقیق در مورد رشته باستان شناسي 10 ص

تحقیق در مورد رشته باستان شناسي 10 ص
10, باستان, تحقیق, تحقیق در مورد رشته باستان شناسي 10 ص, دانلود تحقیق در مورد رشته باستان شناسي 10 ص, رشته, رشته باستان شناسي 10 ص, شناسي, ص, مورد

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد رشته باستان شناسي 10 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 10 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏باستان شناسی‏……………………‏………………………………………..‏………‏…………. &‏ 1‏رشته‏ ‏باستان‏ ‏شناسي‏تنها‏ ‏يك‏ ‏سال‏ ‏پس‏ ‏از‏ ‏تاسيس‏ ‏دانشگاه‏ ‏تهران‏ ‏،‏ ‏يعني‏ ‏در‏ ‏سال‏ 1314 ‏،‏ ‏رشته‏ ‏باستان‏ ‏شناسي‏ ‏در‏ ‏دانشكده‏ ‏ادبيات‏ ‏دائر‏ ‏و‏ ‏بدين‏ ‏ترتيب‏ ‏تدرس‏ ‏علمي‏ ‏باستان‏ ‏شناسي‏ ‏در‏ ‏ايران‏ ‏آغاز‏ ‏شد‏ . . ‏بدين‏ ‏ترتيب‏ ‏زمينه‏ ‏ساماندهي‏ ‏پژوهشهاي‏ ‏باستان‏ ‏شناختي‏ ‏و‏ ‏اداره‏ ‏عملي‏ ‏آن‏ ‏در‏ ‏سطح‏ ‏كشور‏ ‏به‏ ‏وسيله‏ ‏فارغ‏ ‏التحصيلان‏ ‏ايراني‏ ‏رشته‏ ‏باستان‏ ‏شناسي‏ ‏دانشگاه‏ ‏تهران‏ ‏فراهم‏ ‏آمد‏ . ‏باستان‏ ‏شناسي‏ ‏با‏ ‏دستيابي‏ ‏به‏ ‏راه‏ ‏حلهايي‏ ‏كه‏ ‏انسان‏ ‏گذشته‏ ‏براي‏ ‏مسائل‏ ‏گوناگون‏ ‏يافته‏ ‏بود‏ ‏به‏ ‏ما‏ ‏امكان‏ ‏مي‏ ‏دهد‏ ‏تا‏ ‏به‏ ‏كمك‏ ‏ابزار‏ ‏نوين‏ ‏كارآمد‏ ‏ترين‏ ‏پاسخ‏ ‏ها‏ ‏را‏ ‏براي‏ ‏مسائل‏ ‏مشابه‏ ‏امروزي‏ ‏بيابيم‏ ‏باستان‏ ‏شناس‏ی‏ ‏مانند‏ ‏هر‏ ‏رشته‏ ‏ی‏ ‏علم‏ی‏ ‏د‏ی‏گر‏ ‏در‏ ‏معرض‏ ‏دگرگون‏ی‏ ‏و‏ ‏تحول‏ ‏ها‏ی‏ ‏بن‏ی‏اد‏ی‏ ‏است،‏ ‏به‏ ‏نحو‏ی‏ ‏که‏ ‏صورت‏ ‏تحول‏ ‏ی‏افته‏ ‏ی‏ ‏آن‏ ‏در‏ ‏نظر‏ ‏برخ‏ی‏ ‏از‏ ‏باستان‏ ‏شناسان‏ ‏نسل‏ ‏گذشته‏ ‏و‏ ‏آن‏ ‏عده‏ ‏ا‏ی‏ ‏که‏ ‏از‏ ‏پ‏ی‏شرفت‏ ‏ها‏ی‏ ‏گسترده‏ ‏ی‏ ‏آن‏ ‏در‏ ‏دو‏ ‏دهه‏ ‏ی‏ ‏اخ‏ی‏ر‏ ‏آگاه‏ ‏ن‏ی‏ستند‏ ‏نامانوس‏ ‏م‏ی‏ ‏نما‏ی‏د‏. ‏مهمتر‏ی‏ن‏ ‏گام‏ ‏در‏ ‏پ‏ی‏شبرد‏ ‏رشته‏ ‏ی‏ ‏باستان‏ ‏شناس‏ی‏ ‏بهره‏ ‏گ‏ی‏ر‏ی‏ ‏از‏ ‏روش‏ ‏ها‏ی‏ ‏علم‏ی‏ ‏با‏ ‏تک‏ی‏ه‏ ‏بر‏ ‏اصول‏ ‏مطالعه‏ ‏ی‏ ‏مسا‏ی‏ل‏ ‏مشخص‏ ‏فرهنگ‏ی‏،‏ ‏فرض‏ی‏ه‏ ‏پرداز‏ی‏ ‏و‏ ‏آزمون‏ ‏م‏ی‏دان‏ی‏ ‏بود‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏تمام‏ ‏علوم‏ ‏را‏ی‏ج‏ ‏است‏.‏امروزه‏ ‏علم‏ ‏باستان‏ ‏شناس‏ی‏ ‏به‏ ‏حد‏ی‏ ‏پ‏ی‏شرفت‏ ‏کرده‏ ‏که‏ ‏به‏ ‏تنها‏یی‏ ‏پاسخگو‏ی‏ ‏تمام‏ی‏ ‏و‏ ‏ی‏ا‏ ‏حتا‏ ‏بخش‏ی‏ ‏از‏ ‏مواد‏ ‏فرهنگ‏ی‏ ‏بدست‏ ‏آمده‏ ‏به‏ ‏منظور‏ ‏مطالعه‏ ‏و‏ ‏تحق‏ی‏قات‏ ‏نم‏ی‏ ‏باشد‏. ‏بنابرا‏ی‏ن‏ ‏چنانچه‏ ‏در‏ ‏دن‏ی‏ا‏ی‏ ‏امروز‏ ‏مرسوم‏ ‏است،‏ ‏ی‏ک‏ ‏ت‏ی‏م‏ ‏باستان‏ ‏شناخت‏ی‏(Archaeological expedition‏) ‏ملزم‏ ‏است‏ ‏تا‏ ‏از‏ ‏گروهها‏ ‏و‏ ‏تخصص‏ ‏ها‏ی‏ ‏مختلف‏ ‏علم‏ی‏ ‏از‏ ‏جمله‏ ‏انسان‏ ‏شناس‏ی‏،‏ ‏زم‏ی‏ن‏ ‏شناس‏ی‏،‏ ‏ز‏ی‏ست‏ ‏شناس‏ی‏،‏ ‏جانورشناس‏ی‏،‏ ‏استخوان‏ ‏شناس‏ی‏ ‏و‏ … ‏بهره‏ ‏گ‏ی‏رد،‏ ‏که‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏علوم‏ ‏همواره‏ ‏به‏ ‏صورت‏ ‏تکم‏ی‏ل‏ ‏کننده‏ ‏ی‏ ‏پژوهش‏ ‏ها‏ ‏در‏ ‏ح‏ی‏طه‏ ‏ی‏ ‏باستان‏ ‏شناس‏ی‏ ‏عمل‏ ‏م‏ی‏ ‏کنند،‏ ‏لذا‏ ‏در‏ ‏ی‏ک‏ ‏حفار‏ی‏ ‏علم‏ی‏ ‏باستان‏ ‏شناخت‏ی‏ ‏با‏ی‏ست‏ی‏ ‏از‏ ‏علوم‏ ‏مختلف‏ ‏بهره‏ ‏بردار‏ی‏ ‏شود،‏ (‏در‏ ‏غ‏ی‏ر‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏صورت‏ ‏آن‏ ‏حفار‏ی‏ ‏به‏ ‏ه‏ی‏چ‏ ‏عنوان‏ ‏ی‏ک‏ ‏کاوش‏ ‏علم‏ی‏ ‏محسوب‏ ‏نم‏ی‏ ‏شود‏ ‏و‏ ‏تنها‏ ‏صرف‏ ‏هز‏ی‏نه،‏ ‏زمان‏ ‏و‏ ‏انرژ‏ی‏ ‏م‏ی‏ ‏باشد‏ ‏و‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏گونه‏ ‏حفار‏ی‏ ‏ها‏ ‏هنوز‏ ‏در‏ ‏ا‏ی‏ران‏ ‏متداول‏ ‏است‏!)
 

 • تحقیق در مورد نوازندگان تنبک دراواخر عصر قاجار 28 ص

  تحقیق در مورد نوازندگان تنبک دراواخر عصر قاجار 28 ص 28, تحقیق, تحقیق در مورد نوازندگان تنبک دراواخر عصر قاجار 28 ص, تنبک, دانلود تحقیق در مورد نوازندگان تنبک دراواخر عصر قاجار 28 ص, دراواخر, ص, عصر, قاجار, مورد, نوازندگان,…

 • تربيت بدني

  بدنيتربيتتربيت بدنيدانلود تربيت بدني رفتن به سایت اصلی تربيت بدني لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..PPT) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد اسلاید : 26 اسلاید  قسمتی از متن powerpoint (..PPT) :   به…

 • پاورپوینت ریاضی دوم دبستان مبحث : اشکال هندسی

  پاورپوینت ریاضی دوم دبستان مبحث : اشکال هندسی پاورپوینت ریاضی دوم دبستان مبحث اشکال هندسی رفتن به سایت اصلی پاورپوینت ریاضی دوم دبستان مبحث : اشکال هندسی مشخصات فایل عنوان: پاورپوینت ریاضی دوم دبستان مبحث : اشکال هندسی قالب بندی:…

 • تحقیق در مورد مهندسي ذهن و خلاقيت 13 ص

  تحقیق در مورد مهندسي ذهن و خلاقيت 13 ص 13, تحقیق, تحقیق در مورد مهندسي ذهن و خلاقيت 13 ص, خلاقيت, دانلود تحقیق در مورد مهندسي ذهن و خلاقيت 13 ص, ذهن, ص, مهندسي, مهندسي ذهن و خلاقيت 13 ص,…

 • تحقیق در مورد گزارشي كلي از خط توليد كارخانه كاشي صبا 93 ص

  تحقیق در مورد گزارشي كلي از خط توليد كارخانه كاشي صبا 93 ص 93, از, تحقیق, تحقیق در مورد گزارشي كلي از خط توليد كارخانه كاشي صبا 93 ص, توليد, خط, دانلود تحقیق در مورد گزارشي كلي از خط توليد…

 • مقاله ویزگیهای عینك آفتابی

  آفتابیدانلود مقاله ویزگیهای عینك آفتابیعینكمقالهمقاله ویزگیهای عینك آفتابیویزگیهایویزگیهای عینك آفتابی رفتن به سایت اصلی مقاله ویزگیهای عینك آفتابی لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 2…

 • پاورپوینت در مورد آمار فصل 2(جامعه) (تحقیق دانش آموزی)

  پاورپوینت در مورد آمار فصل 2(جامعه) (تحقیق دانش آموزی) 2(جامعه), آمار, آمار فصل 2(جامعه), آموزی, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد آمار فصل 2(جامعه) (تحقیق دانش آموزی), تحقیق, دانش, دانلود پاورپوینت در مورد آمار فصل 2(جامعه), فصل, مورد رفتن به سایت اصلی…

 • تحقیق در مورد بوسني

  تحقیق در مورد بوسني بوسني, تحقیق, تحقیق در مورد بوسني, دانلود تحقیق در مورد بوسني, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد بوسني لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و…

 • تحقیق در مورد زندگي و آثار باخ

  تحقیق در مورد زندگي و آثار باخ آثار, باخ, تحقیق, تحقیق در مورد زندگي و آثار باخ, دانلود تحقیق در مورد زندگي و آثار باخ, زندگي, زندگي و آثار باخ, مورد, و رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد زندگي…

 • پاورپوینت در مورد اجراي دوره هاي آموزشي تربيت مربي در پاسخ پزشكي به حوادث پرتوي

  پاورپوینت در مورد اجراي دوره هاي آموزشي تربيت مربي در پاسخ پزشكي به حوادث پرتوي آموز, اجراي, اجراي دوره هاي آموزشي تربيت مربي در پاسخ پزشكي به حوادث پرتوي, پاورپوینت در مورد اجراي دوره هاي آموزشي تربيت مربي در پاسخ…